Pardosa danica (Sørensen, 1904)

Stamdata
Artsgruppe:Edderkopper
Internationalt navn:Pardosa danica (Sørensen, 1904)
Dansk navn:
International kategori:
Rødliste 1997:
National kategori:RE
Kriterier:
Levesteder:H
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Pardosa danica er kun kendt fra typeeksemplaret, fundet i Mols Bjerge i 1883. Lokaliteten var dengang en lyngdomineret sydskråning. Siden er lokaliteten groet til og er i dag domineret af tæt krat af enebær (Juniperus communis), gyvel (Cytisus scoparius) og eg (Quercus ssp.). Arten er således efter al sandsynlighed uddød på lokaliteten.

Alle arter i slægten Pardosa er dagaktive og meget omkringløbende på jordoverfladen. I større indsamlinger med fangglas domineres fangsten derfor som regel af Pardosa-arter, og de er blandt de mest iøjnefaldene edderkopper i det hele taget. Netop Mols Bjerge har i årtier været forskningsområde med meget omfattende indsamlinger. Dette modsiger en formodning om, at Pardosa danica fortsat kan findes i Mols Bjerge, eller være overset på andre lokaliteter.
Bestandsudvikling:Bestandsudviklingen for Pardosa danica er ukendt.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:Pardosa danica er kun kendt fra typeeksemplaret fundet i Mols Bjerge i 1883.
Rødlistevurdering:Når en art, der antageligvis er let at registrere, ikke er fundet i over 100 år, må det antages, at den er uddød. Pardosa danica kategoriseres derfor i forsvundet, RE.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:
Rødlistevurderet af:Lars D. Bruun
Godkendt af bedømmer:2005
Tekstændringer:2006
Kvaltetsikret af:Peter Wind