Kriterierne for begreberne 'kritisk truet', 'moderat truet' og 'sårbar'

A. Tilbagegang i bestandsstørrelseKritisk truet
(CR)
Moderat truet
(EN)
Sårbar
(VU)
A1. En observeret, skønnet, beregnet eller formodet tilbagegang på ... >90%>70%>50%
...i løbet af de seneste 10 år eller 3 generationer - vælg alternativet der giver det længste tidsinterval - når årsagerne til tilbagegangen er klart reversible OG klarlagte OG ophørte i henhold til mindst ét af nedenstående underkriterier, idet dette angives ved dokumentationen:
a. undersøgt ved direkte observation
b. undersøgt ved et for arten passende antalsindeks
c. baseret på et reduceret forekomstareal, udbredelsesareal og/eller en forringet habitatkvalitet
d. baseret på en aktuel eller potentiel menneskelig udnyttelse af arten
e. baseret på en påvirkning af indførte arter, hybridisering, patogener, forurening, konkurrerende arter eller parasitter.
A2. En observeret, skønnet, beregnet eller formodet tilbagegang på ... >80% >50% >30%
...i løbet af de seneste 10 år eller 3 generationer - vælg alternativet der giver det længste tidsinterval - når årsagerne til tilbagegangen ikke nødvendigvis er klart reversible ELLER klarlagte ELLER ophørte i henhold til mindst ét af nedenstående underkriterier, idet dette angives ved dokumentationen:
a. undersøgt ved direkte observation
b. undersøgt ved et for arten passende antalsindeks
c. baseret på et reduceret forekomstareal, udbredelsesareal og/eller en forringet habitatkvalitet
d. baseret på en aktuel eller potentiel menneskelig udnyttelse af arten
e. baseret på en påvirkning af indførte arter, hybridisering, patogener, forurening, konkurrerende arter eller parasitter.
A3. En forventet eller formodet bestandstilbagegang på mindst ... 80% 50% 30%
...i løbet af de næste 10 år eller over 3 generationer - vælg det alternativ der giver det længste tidsinterval op til maksimalt 100 år - baseret på ét af følgende underkriterier, idet dette angives ved dokumentationen:
b. undersøgt ved et for arten passende antalsindeks
c. baseret på et reduceret forekomstareal, udbredelsesareal og/eller en forringet habitatkvalitet
d. baseret på en aktuel eller potentiel menneskelig udnyttelse af arten
e. baseret på en påvirkning af indførte arter, hybridisering, patogener, forurening, konkurrerende arter eller parasitter.
A4. En observeret, skønnet, beregnet eller formodet tilbagegang på ... >80% >50% >30%
...i løbet af enhver periode på 10 år eller 3 generationer - vælg alternativet der giver det længste tidsinterval (med et fremtidigt maksimum på 100 år) - hvor tidsrammen skal indeholde både umiddelbar fortid og nær fremtid OG, hvor tilbagegangen og dens årsager måske ikke er ophørt ELLER ikke endnu er forstået ELLER ikke er reversible i henhold til mindst ét af nedenstående underkriterier, idet dette angives ved dokumentationen:
a. undersøgt ved direkte observation
b. undersøgt ved et for arten passende antalsindeks
c. baseret på et reduceret forekomstareal, udbredelsesareal og/eller en forringet habitatkvalitet
d. baseret på en aktuel eller potentiel menneskelig udnyttelse af arten
e. baseret på en påvirkning af indførte arter, hybridisering, patogener, forurening, konkurrerende arter eller parasitter.
B. Geografisk udbredelseKritisk truet
CR
Moderat truet
EN
Sårbar
VU
... i form af enten B1 (udbredelsesareal) ELLER B2 (forekomstareal) ELLER begge:
B1. Udbredelsesarealet skønnes til (i km2) og mindst to af nedenstående underkriterier (a-c) gælder, idet dette angives ved dokumentationen: < 100 < 5.000 < 20.000
B2. Forekomstarealet skønnes til (i km2), og mindst to af nedenstående underkriterier (a-c) gælder, idet dette angives ved dokumentationen. < 10 < 500 < 2.000
a. Udbredelsen er stærkt fragmenteret eller begrænset til: kun 1 lokalitet 2-5 lokaliteter 6-10 lokaliteter
b. En observeret, formodet eller forudset vedvarende tilbagegang i et af følgende forhold:
i. udbredelsesareal
ii. forekomstareal
iii. arealet af og/eller kvaliteten af artens habitat
iv. antallet af lokaliteter eller delpopulationer
v. antallet af kønsmodne individer.
c. Ekstreme svingninger i et af følgende forhold:
i. udbredelsesareal
ii. forekomstareal
iii. antallet af lokaliteter eller delpopulationer
iv. antallet af kønsmodne individer.
C. Bestandsstørrelsen ...Kritisk truet
CR
Moderat truet
EN
Sårbar
VU
... skønnes til mindre end (antal kønsmodne individer) og et af følgende alternativer gælder, idet dette angives ved dokumentationen: < 250 < 2.500 < 10.000
C1. En skønnet, vedvarende tilbagegang på mindst 25% 20% 10%
over (år) 3 5 10
eller (generationer) 1 2 3
idet det længste tidsinterval (med et maksimum på 100 år) vælges, ELLER
C2. En observeret, forudset eller beregnet vedvarende tilbagegang i antallet af kønsmodne individer OG mindst ét af underkriterierne (a-b) opfyldt:
a. En populationsstruktur i form af enten
i. ingen delbestande beregnes at bestå af mere end (antal kønsmodne individer), ELLER 50 250 1.000
ii. mindst (i %) af alle kønsmodne individer findes i én eneste delbestand. 90% 95% alle (100%)
b. Antallet af kønsmodne individer svinger ekstremt.
D. Bestandsstørrelsen
(meget lille)
Kritisk truet
CR
Moderat truet
EN
Sårbar
VU
...bedømmes til at bestå af færre end (antal kønsmodne individer) 50 250 1.000
VU D2. Bestande med et meget lille forekomstareal eller antal af lokaliteter kan vurderes som sårbare - - >20 km2 eller >5 kendte lokaliteter
E. Kvantitativ analyse Kritisk truet
(CR)
Moderat truet
(EN)
Sårbar
(VU)
...viser, at sandsynligheden for at uddø i vild tilstand mindst er 50% 20% 10%
i løbet af (år) 10 20 100
eller (generationer) 3 5 -
vælg det alternativ, der giver det længste tidsinterval (op til maksimalt 100 år)