Løvtræsmyrebille Opilo mollis (Linnaeus, 1758)

Stamdata
Artsgruppe:Ådselbiller, pragtbiller m.fl.
Internationalt navn:Opilo mollis (Linnaeus, 1758)
Dansk navn:Løvtræsmyrebille
International kategori:
Rødliste 1997:
National kategori:LC
Kriterier:
Levesteder:Sl
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Løvtræsmyrebille lever i skov, på helt eller delvist udgåede stammer og grene, helt overvejende af løvtræer. Den jager vedborende insekters larver. Arten er udbredt og ikke sjælden i de østlige egne af landet, lokal og sjælden i Jylland.
Bestandsudvikling:Bestandsudviklingen for løvtræsmyrebille vurderes at være stabil.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:Løvtræsmyrebille er vidt udbredt i Europa, også i Skandinavien, hvor den dog ikke er kendt fra Finland.
Rødlistevurdering:Da løvtræsmyrebille er udbredt og ikke sjælden i dele af Danmark, og da den har stabil bestandsudvikling, kategoriseres den ikke truet, LC.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Hansen 1938, Hansen 1964, Hansen 1996
Rødlistevurderet af:Palle Jørum
Godkendt af bedømmer:
Tekstændringer:2010
Kvaltetsikret af:Peter Wind