Liden vandarve Montia minor C.C. Gmel.

Stamdata
Artsgruppe:Karplanter
Internationalt navn:Montia minor C.C. Gmel.
Dansk navn:Liden vandarve
International kategori:
Rødliste 1997:
National kategori:LC
Kriterier:
Levesteder:Kk,Vm,Vo,Vs
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Liden vandarve er naturligt hjemmehørende i Danmark. Ifølge Hansen og Pedersen (1976) er arten registreret på lokaliteter, omkring 50 i Jylland med omkringliggende øer, 20 på Fyn, 25 på Sjælland med omkringliggende øer, 28 på Lolland, Falster og Møn samt 12 på Bornholm. Ifølge Moeslund et al. (1990) forekommer arten hist og her i Danmarks sydøstlige egne og er ellers sjælden. På Falster er den senest registreret i 1983 (Larsen 1989), mens den i resten af det tidligere Storstrøms Amt er registreret på 5 lokaliteter (Faurholdt 2006). På Fyn er den registreret på omkring 20 lokaliteter (Næsborg et al. 1998, 1999, 2000, Tranberg et al. 2003, 2004, 2005, 2006). På Bornholm optræder den ofte i sommer udtørrende rockpools i klippeterrænet (P. Lütken, pers.comm 1989).
I Skåne er liden vandarve registreret i 25 ruder og synes at være i fremgang (Tyler et al. 2007). I Nordtyskland er den truet (kategori 3) i Schleswig-Holstein og stærkt truet (kategori 2) i Mecklenburg-Vorpommern (Ludwig & Schnittler 1996).
Bestandsudvikling:Der foreligger få oplysninger om opgørelser af bestandstørrelser og ingen om bestandsudviklingen af liden vandarve. Arten er blomstrer i det tidlige forår og visner bort om sommeren, hvorfor den let overses. Den optræder hyppigt på steder, hvor forstyrrelser f.eks. i form af kreaturtramp forekommer. På Fyn er den registreret i 20 ruder, hvorfor en målrettet indsat kan give positive resultater i andre landsdele.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:Liden vandarve forekommer naturligt i Vest-, Central- og Sydeuropa (Hultén & Fries 1986).
Rødlistevurdering:Liden vandarve opfylder ikke eller er nær ved at opfylde nogen af kriterierne for de truede kategorier. Den kategoriseres derfor ikke truet, LC.
Bemærkninger til nomenklatur:Synonymer: Montia arvensis Wallr., Montia verna Neck., nom. illeg., Montia fontana L. ssp. chondrosperma (Fenzl) Walters
Litteratur:Hansen, K. 1981, Hultén & Fries 1986, Ludwig & Schnittler 1996, Moeslund et al. 1990, Næsborg et al. 1998, 1999, 2000, Tranberg et al. 2003, 2004, 2005, 2006, Tutin et al. 1964-1980, Tyler et al. 2007
Rødlistevurderet af:Peter Wind
Godkendt af bedømmer:
Tekstændringer:2010
Kvaltetsikret af:Thomas Eske Holm