Axinotarsus marginalis (Laporte de Castelnau, 1840)

Stamdata
Artsgruppe:Ådselbiller, pragtbiller m.fl.
Internationalt navn:Axinotarsus marginalis (Laporte de Castelnau, 1840)
Dansk navn:
International kategori:
Rødliste 1997: X
National kategori:LC
Kriterier:
Levesteder:B, E, Ko, O, Sb
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Axinotarsus marginalis forekommer langs skovveje og i skovlysninger, på skovenge, ruderater og overdrev. Den voksne bille findes på blomstrende græsser, hvis pollen den æder. Arten er udbredt og ikke sjælden i de østlige egne af Danmark, men sjælden i Jylland.
Bestandsudvikling:Bestandsudviklingen for Axinotarsus marginalis vurderes at være stabil.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:Axinotarsus marginalis er udbredt i Syd- og Mellemeuropa, men er i Skandinavien kun kendt fra Danmark og Sverige: I Baltikum forekommer den i Litauen.
Rødlistevurdering:Da Axinotarsus marginalis er udbredt i dele af Danmark og har stabil bestandsudvikling, kategoriseres den ikke truet, LC.
Bemærkninger til nomenklatur:Familiesynonym: Melyridae.
Litteratur:Hansen 1938, Hansen 1964, Hansen 1996
Rødlistevurderet af:Palle Jørum
Godkendt af bedømmer:
Tekstændringer:2010
Kvaltetsikret af:Peter Wind