Aplocnemus nigricornis (Fabricius, 1792)

Stamdata
Artsgruppe:Ådselbiller, pragtbiller m.fl.
Internationalt navn:Aplocnemus nigricornis (Fabricius, 1792)
Dansk navn:
International kategori:
Rødliste 1997:
National kategori:LC
Kriterier:
Levesteder:S
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Aplocnemus nigricornis lever i skov, hvor den forekommer på blomstrende træer og buske, i mos på stammer og under bark, især på nåletræer, men også på løvtræer. Arten er udbredt, men ikke almindelig.
Bestandsudvikling:Bestandsudviklingen for Aplocnemus nigricornis vurderes at være stabil.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:Aplocnemus nigricornis er vidt udbredt i Europa.
Rødlistevurdering:Da Aplocnemus nigricornis er udbredt og har stabil bestandsudvikling, kategoriseres den ikke truet, LC.
Bemærkninger til nomenklatur:Familiesynonym: Melyridae.
Litteratur:Hansen 1938, Hansen 1964, Hansen 1996
Rødlistevurderet af:Palle Jørum
Godkendt af bedømmer:
Tekstændringer:2010
Kvaltetsikret af:Peter Wind