Aplocnemus impressus (Marsham, 1802)

Stamdata
Artsgruppe:Ådselbiller, pragtbiller m.fl.
Internationalt navn:Aplocnemus impressus (Marsham, 1802)
Dansk navn:
International kategori:
Rødliste 1997: Ex
National kategori:RE
Kriterier:
Levesteder:S
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Aplocnemus impressus er i Danmark fundet på eg (Quercus sp.), men er i udlandet fundet på både løv- og nåletræ, bl.a. på blomstrende fyr (Pinus sp.) og gran (Picea sp.). Arten er i Danmrak kun fundet i LFM: Keldskov på Lolland, 1 stk. 1907 og 1 stk. 1938, begge gange på eg.
Bestandsudvikling:
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:Aplocnemus impressus er udbredt i Europa og er fundet i samtlige lande i Skandinavien. Fra Baltikum er den kendt fra Estland.
Rødlistevurdering:Da Aplocnemus impressus ikke er fundet siden 1938 trods senere eftersøgninger, vurderes det, at arten er forsvundet fra Danmark. Den henføres derfor til kategorien forsvundet, RE.
Bemærkninger til nomenklatur:Familiesynonym: Melyridae. Artssynonym: pini Redtenbacher, 1849
Litteratur:Hansen 1938, Hansen 1964, Hansen 1996
Rødlistevurderet af:Palle Jørum
Godkendt af bedømmer:
Tekstændringer:2010
Kvaltetsikret af:Peter Wind