Stor svampebille Mycetophagus quadripustulatus (Linnaeus, 1761)

Stamdata
Artsgruppe:Heteromerer
Internationalt navn:Mycetophagus quadripustulatus (Linnaeus, 1761)
Dansk navn:Stor svampebille
International kategori:
Rødliste 1997:
National kategori:LC
Kriterier:
Levesteder:Aa, B, Op, Sl
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Stor svampebille lever i skove, parker, gamle alléer og lign, i svampe på trøsket ved af løvtræer. Arten findes oftest i skællet poresvamp (Polyporus squamosus) og svovlporesvamp (Laetiporus sulphureus). Den er udbredt og almindelig.
Bestandsudvikling:Bestandsudviklingen for stor svampebille vurderes som stabil.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:Stor svampebille er vidt udbredt i Europa, incl. Skandinavien og Baltikum.
Rødlistevurdering:Da stor svampebille er udbredt og almindelig og ikke viser tegn på tilbagegang, vurderes den ikke truet, LC.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Hansen 1996, Hansen 1951, 1964
Rødlistevurderet af:Palle Jørum
Godkendt af bedømmer:
Tekstændringer:2010
Kvaltetsikret af:Peter Wind