Fyrregråbuk Pogonocherus decoratus Fairmaire, 1855.

Stamdata
Artsgruppe:Træbukke
Internationalt navn:Pogonocherus decoratus Fairmaire, 1855.
Dansk navn:Fyrregråbuk
International kategori:
Rødliste 1997: R
National kategori:EN
Kriterier:B2a
Levesteder:Sn
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Fyrregråbuk forekommer i lysåbne fyrreskove, hvor larven lerver under barken af tynde døde grene, ofte grene som sidder på levende træer.

Artens udbredelse er begrænset til fyrrebevoksninger i Nordsjælland, (Tisvilde og Hornbæk) og Sønderjylland (Rømø og Stensbæk plantage).
Bestandsudvikling:Bestandsudviklingen for Fyrregråbuk er stabil i udbredelses området, da den meddeles regelmæssigt.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:
Rødlistevurdering:Fyrregråbuk betragtes som moderat truet, EN, da den kun er kendt fra 4 lokaliteter. Desuden er bestanden kraftig fragmenteret.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Bily & Mehl 1989.
Rødlistevurderet af:Ole Mehl
Godkendt af bedømmer:2004
Tekstændringer:2004
Kvaltetsikret af:Peter Wind