Hvidbåndet gråbuk Pogonocherus hispidulus (Piller & Mitterpacher, 1781)

Stamdata
Artsgruppe:Træbukke
Internationalt navn:Pogonocherus hispidulus (Piller & Mitterpacher, 1781)
Dansk navn:Hvidbåndet gråbuk
International kategori:
Rødliste 1997:
National kategori:LC
Kriterier:
Levesteder:Op, Sb, Sl
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Hvidbåndet gråbuk forekommer i de fleste landsdele med undtagelse af Vestjylland og Fyn. Der foreligger enkelte, gamle fund fra Fyn. Muligvis vil en grundig eftersøgning vise, at arten endnu lever på Fyn.

Larven udvikler sig under barken af nyligt døde løvtræsgrene, med en vis præferens for hasselgrene.
Bestandsudvikling:Bestandudviklingen for hvidbåndet gråbuk er stabil.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:
Rødlistevurdering:Hvidbåndet gråbuk vurderes som ikke truet, LC, da der ikke kan registreres tilbagegang eller tegn på trusler.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Bily & Mehl 1989.
Rødlistevurderet af:Ole Mehl
Godkendt af bedømmer:2004
Tekstændringer:2004
Kvaltetsikret af:Peter Wind