Båndet barkbuk Tetropium fuscum (Fabricius, 1787)

Stamdata
Artsgruppe:Træbukke
Internationalt navn:Tetropium fuscum (Fabricius, 1787)
Dansk navn:Båndet barkbuk
International kategori:
Rødliste 1997:
National kategori:LC
Kriterier:
Levesteder:Sn
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Båndet barkbuk forekommer i nålekove, hvor larven lever under bark af nyligt døde stammer, specielt fældede stammers basispartier.

Den er udbredt i de fleste landsdele med undtagelse af området nord for Limfjorden.

Med den form for skovdrift, der praktiseres i Danmark, er arten favoriseret af rigeligt forekommende ynglemateriale.
Bestandsudvikling:Bestandsudviklingen for båndet bårkbuk er stabil muligvis tiltagende. Det skyldes, at arten har spredt sig de senere år, bl.a. til de nordvestjyske granplantager.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:
Rødlistevurdering:Der er ikke konstateres tilbagegang eller tegn på trusler. Derfor vurderes båndet barkbuk som ikke truet, LC.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Bily & Mehl 1989.
Rødlistevurderet af:Ole Mehl
Godkendt af bedømmer:2003
Tekstændringer:2004
Kvaltetsikret af:Peter Wind