Metoecus paradoxus (Linnaeus, 1761)

Stamdata
Artsgruppe:Heteromerer
Internationalt navn:Metoecus paradoxus (Linnaeus, 1761)
Dansk navn:
International kategori:
Rødliste 1997:
National kategori:LC
Kriterier:
Levesteder:A, B, O, S, i forbindelse med gedehamsebo
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Metoecus paradoxus er knyttet til gedehamsebo af almindelig gedehams (Vespula vulgaris) og tysk gedehams (Vespula germanica) i jorden eller i træstubbe. Billens æg klækkes fra jorden eller træstubbe, hvorefter larven (triungulinlarve) formegentlig selv finder vej til et nærliggende hvepsebo. Her lever den først som endo-, siden som ectoparasit på en hvepselarve i dennes cellekammer og ender med helt at fortære sin vært. Den voksne bille klækkes, sammen med det nye kuld af hvepse, fra boet og kan træffes på stammer og stubbe eller sværmende om dagen.

Arten er ikke almindelig men udbredt i det meste af Danmark, med undtagelse af WJ, NEJ, hvor den ikke er fundet. Fra SJ og F er arten ikke fundet efter henholdsvis 1950 og 1948.

Arten er, pga. dens parasitiske levevis, formegentlig overset og derfor mere udbredt i Danmark end antaget.
Bestandsudvikling:Den nationale bestand af Metoecus paradoxus skønnes stabil og ikke udsat for aktuelle negative påvirkninger.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:Metoecus paradoxus er udbredt i Vest- og Mellemeuropa og sporadisk i det Nord- og Sydeuropa samt det vestlige Rusland. Desuden er indslæbte eksemplarer fundet i Nord- og Sydamerika. I Skandinavien er den fundet i Danmark, Sverige og Norge. Arten er, pga. dens levevis, formegentlig overset mht. forekomst og udbredelse.
Rødlistevurdering:Arten opfylder ikke kriterierne for nogen af trusselskategorierne eller for kategorien næsten truet, jf. ovenfor.

Metoecus paradoxus vurderes derfor ikke truet, LC.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Hansen 1964, Hansen 1996.
Rødlistevurderet af:Philip Francis Thomsen
Godkendt af bedømmer:2008
Tekstændringer:2009
Kvaltetsikret af:Peter Wind