Rhynchaenus rusci (Herbst, 1795)

Stamdata
Artsgruppe:Langsnudebiller
Internationalt navn:Rhynchaenus rusci (Herbst, 1795)
Dansk navn:
International kategori:
Rødliste 1997:
National kategori:LC
Kriterier:
Levesteder:M,Sl
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Rhynchaenus rusci er udbredt i det meste af Danmark og er almindelig.
Bestandsudvikling:Den nationale bestand af Rhynchaenus rusci skønnes stabil og ikke udsat for aktuelle negative påvirkninger.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:
Rødlistevurdering:Arten opfylder ikke kriterierne for nogen af trusselskategorierne eller for kategorien næsten truet, jf. ovenfor.

Rhynchaenus rusci vurderes derfor ikke truet, LC.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Hansen, 1964, Hansen, 1996.
Rødlistevurderet af:Hans Gønget
Godkendt af bedømmer:2005
Tekstændringer:2005
Kvaltetsikret af:Peter Wind