Lille fyrresnudebille Pissodes castaneus (Degeer, 1775)

Stamdata
Artsgruppe:Langsnudebiller
Internationalt navn:Pissodes castaneus (Degeer, 1775)
Dansk navn:Lille fyrresnudebille
International kategori:
Rødliste 1997:
National kategori:LC
Kriterier:
Levesteder:Sn
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Lille fyrresnudebille er udbredt i det meste af Danmark men er ikke almindelig.
Bestandsudvikling:Den nationale bestand af Lille fyrresnudebille skønnes stabil og ikke udsat for aktuelle negative påvirkninger.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:
Rødlistevurdering:Arten opfylder ikke kriterierne for nogen af trusselskategorierne eller for kategorien næsten truet, jf. ovenfor.

Lille fyrresnudebille vurderes derfor ikke truet, LC.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Hansen, 1964, Hansen, 1996.
Rødlistevurderet af:Hans Gønget
Godkendt af bedømmer:2005
Tekstændringer:2005
Kvaltetsikret af:Peter Wind