Græsskyggebille Isomira murina (Linné, 1758)

Stamdata
Artsgruppe:Skyggebiller
Internationalt navn:Isomira murina (Linné, 1758)
Dansk navn:Græsskyggebille
International kategori:
Rødliste 1997:
National kategori:LC
Kriterier:
Levesteder:
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Græsskyggebille lever på solåben sandet eller gruset bund, hvor den som larve lever i planterødder. Den voksne bille, der er fremme om sommeren, er ofte til stede i antal på blomstrende urter og græsser.

Arten er almindelig og udbredt i hele Danmark.
Bestandsudvikling:Den nationale bestand af græsskyggebille skønnes stabil og ikke udsat for aktuelle negative påvirkninger.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:
Rødlistevurdering:Græsskyggebille opfylder ikke kriterierne for nogen af trusselskategorierne. Den vurderes derfor ikke truet, LC.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Hansen 1964, Hansen 1996.
Rødlistevurderet af:Jan Pedersen
Godkendt af bedømmer:2004
Tekstændringer:2004
Kvaltetsikret af:Peter Wind