Netskyggebille Bolitophagus reticulatus (Linné, 1767)

Stamdata
Artsgruppe:Skyggebiller
Internationalt navn:Bolitophagus reticulatus (Linné, 1767)
Dansk navn:Netskyggebille
International kategori:
Rødliste 1997: X
National kategori:LC
Kriterier:
Levesteder:
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Netskyggebille lever både som larve og voksen i halvfriske tøndersvampe (Fomes fomentarius) på udgåede eller svækkede løvtræer, i sjældnere tilfælde også i andre hårde træsvampe (Ganoderma sp.). Den er ofte til stede i antal.

Arten er ikke almindelig, men udbredt i det meste af Danmark, med undtagelse af SJ, WJ, NWJ og B, hvor den endnu ikke er fundet.
Bestandsudvikling:Den nationale bestand af netskyggebille skønnes stabil, selv om dens levevis gør den sårbar over for fældning af gamle, svækkede eller udgåede træer
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:
Rødlistevurdering:Netskyggebille opfylder ikke kriterierne for nogen af trusselskategorierne. Den vurderes derfor ikke truet, LC.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Hansen 1964, Hansen 1996.
Rødlistevurderet af:Jan Pedersen
Godkendt af bedømmer:2004
Tekstændringer:2004
Kvaltetsikret af:Peter Wind