Fireplettet dværgsmælder Oedostethus quadripustulatus (Fabricius, 1792)

Stamdata
Artsgruppe:Smældere
Internationalt navn:Oedostethus quadripustulatus (Fabricius, 1792)
Dansk navn:Fireplettet dværgsmælder
International kategori:
Rødliste 1997: X
National kategori:LC
Kriterier:
Levesteder:
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Fireplettet dværgsmælder er knyttet til uopdyrkede arealer som overdrev, enge og skovsletter. Larven lever ved planterødder.

Arten er ikke almindelig men ret udbredt over det meste af landet. Den er således kendt fra alle distrikter, men efter 1960 ikke genfundet i Sydjylland (SJ).
Bestandsudvikling:Den nationale bestand af fireplettet dværgsmælder skønnes stabil og ikke udsat for aktuelle negative påvirkninger.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:
Rødlistevurdering:Arten opfylder ikke kriterierne for nogen af trusselskategorierne eller for kategorien næsten truet, jf. ovenfor.

Fireplettet dværgsmælder vurderes derfor ikke truet, LC.
Bemærkninger til nomenklatur:Oedostethus quadripustulatus er hos Breiting et al. (1997) opført med det danske navn plettet dværgsmælder. Dette navn bruges også til Negastrius pulchellus. Her er derfor valgt at benytte fireplettet dværgsmælder som dansk navn for Oedostethus quadripustulatus.
Litteratur:Hansen 1964, Hansen 1996.
Rødlistevurderet af:Ole Martin
Godkendt af bedømmer:2004
Tekstændringer:2004
Kvaltetsikret af:Peter Wind