Blank vedsmælder Hypoganus inunctus (Lacordaire, 1835)

Stamdata
Artsgruppe:Smældere
Internationalt navn:Hypoganus inunctus (Lacordaire, 1835)
Dansk navn:Blank vedsmælder
International kategori:
Rødliste 1997:
National kategori:LC
Kriterier:
Levesteder:
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Blank vedsmælder er knyttet til ældre løvskov, bl.a. gamle egekrat. Larven lever i dødt ved eller under mos og barkskæl.

Arten er ret almindelig og udbredt i det meste af landet, dog mindre udbredt i det vestlige Jylland. Den er efter 1960 fundet alle 11 faunistiske distrikter.
Bestandsudvikling:Den nationale bestand af blank vedsmælder skønnes stabil og ikke udsat for aktuelle negative påvirkninger.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:
Rødlistevurdering:Arten opfylder ikke kriterierne for nogen af trusselskategorierne eller for kategorien næsten truet, jf. ovenfor.

Blank vedsmælder vurderes derfor ikke truet, LC.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Hansen 1996, Martin 1989.
Rødlistevurderet af:Ole Martin
Godkendt af bedømmer:2004
Tekstændringer:2004
Kvaltetsikret af:Peter Wind