Otiorhynchus porcatus (Herbst, 1795)

Stamdata
Artsgruppe:Kortsnudebiller
Internationalt navn:Otiorhynchus porcatus (Herbst, 1795)
Dansk navn:
International kategori:
Rødliste 1997:
National kategori:LC
Kriterier:
Levesteder:B
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Otiorhynchus porcatus lever i Danmark især i haver og er polyfag.

Arten er udbredt i det meste af Danmark og er almindelig.
Bestandsudvikling:Otiorhynchus porcatus er en nyetableret art i Nordeuropa og blev første gang fundet i Danmark i 1968, hvor den har spredt sig. Den nationale bestand skønnes nu stabil og ikke udsat for aktuelle negative påvirkninger.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:
Rødlistevurdering:Arten opfylder ikke kriterierne for nogen af trusselskategorierne eller for kategorien næsten truet, jf. ovenfor.

Otiorhynchus porcatus vurderes derfor ikke truet, LC.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Hansen 1996, Palm 1996.
Rødlistevurderet af:Hans Gønget
Godkendt af bedømmer:2004
Tekstændringer:2005
Kvaltetsikret af:Peter Wind