Nanophyes marmoratus (Goeze, 1777)

Stamdata
Artsgruppe:Spidsmussnudebiller
Internationalt navn:Nanophyes marmoratus (Goeze, 1777)
Dansk navn:
International kategori:
Rødliste 1997:
National kategori:LC
Kriterier:
Levesteder:E,M,V
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Nanophyes marmoratus lever på kattehale, hvor larven udvikler sig i frugterne. Arten forekommer på våde habitater, som rørsumpe, ellesumpe, kærmoser, ved sø- og åbredder og i grøfter.

Arten er udbredt i det meste af Danmark og almindelig.
Bestandsudvikling:Den nationale bestand af Nanophyes marmoratus skønnes stabil og ikke udsat for aktuelle negative påvirkninger.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:
Rødlistevurdering:Arten opfylder ikke kriterierne for nogen af trusselskategorierne eller for kategorien næsten truet, jf. ovenfor.

Nanophyes marmoratus vurderes derfor ikke truet (LC).
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Gønget 1997, Hansen 1964, Hansen 1996.
Rødlistevurderet af:Hans Gønget
Godkendt af bedømmer:2004
Tekstændringer:2005
Kvaltetsikret af:Peter Wind