Hvidkløversnudebille Apion fulvipes (Geoffroy, 1785)

Stamdata
Artsgruppe:Spidsmussnudebiller
Internationalt navn:Apion fulvipes (Geoffroy, 1785)
Dansk navn:Hvidkløversnudebille
International kategori:
Rødliste 1997:
National kategori:LC
Kriterier:
Levesteder:Ad,E,Oo
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Apion fulvipes lever på arter af kløver, først og fremmest hvidkløver, hvor larven udvikler sig i blomsterhovederne. Arten forekommer i kløvermarker, enge, på skråninger og i vejsider.

Arten er udbredt i hele Danmark og en af de almindeligste Apion-arter.
Bestandsudvikling:Den nationale bestand af Apion fulvipes skønnes stabil og ikke udsat for aktuelle negative påvirkninger.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:
Rødlistevurdering:Arten opfylder ikke kriterierne for nogen af trusselskategorierne eller for kategorien næsten truet, jf. ovenfor.

Apion fulvipes vurderes derfor ikke truet, LC.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Gønget 1997, Hansen 1964, Hansen 1996.
Rødlistevurderet af:Hans Gønget
Godkendt af bedømmer:2004
Tekstændringer:2005
Kvaltetsikret af:Peter Wind