Blegvinget glansløber Bembidion pallidipenne (Illiger, 1802)

Stamdata
Artsgruppe:Løbebiller
Internationalt navn:Bembidion pallidipenne (Illiger, 1802)
Dansk navn:Blegvinget glansløber
International kategori:
Rødliste 1997:
National kategori:LC
Kriterier:
Levesteder:B, Ks, V
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Blegvinget glansløber lever på fugtig, fin sandbund, især på strandbredder, sjældent på søbredder.

Arten er udbredt langs Danmarks kyster, hvor den mange steder er almindelig, især i Nord- og Vestjylland samt langs nordkysten af Sjælland.
Bestandsudvikling:Bestandsudviklingen for blegvinget glansløber synes at være stabil.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:Blegvinget glansløber er udbredt langs kysterne i Mellem- og Vesteuropa. I Skandinavien forekommer den i det sydlige Norge, hvor den er meget sjælden, og i Sydsverige, mens den ikke findes i Finland.
Rødlistevurdering:Da der ikke er tegn på tilbagegang for arten eller på trusler mod dens levesteder, vurderes blegvinget glansløber ikke truet, LC.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Bangsholt 1983, Hansen 1964, 1968, Hansen 1996, Lindroth et al. 1985, 1986.
Rødlistevurderet af:Palle Jørum
Godkendt af bedømmer:2004
Tekstændringer:2004
Kvaltetsikret af:Peter Wind