Flæskeklanner Dermestes lardarius Linnaeus, 1758

Stamdata
Artsgruppe:Blødvinger, klannere m.fl
Internationalt navn:Dermestes lardarius Linnaeus, 1758
Dansk navn:Flæskeklanner
International kategori:
Rødliste 1997:
National kategori:LC
Kriterier:
Levesteder:B
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Flæskeklanner er helt overvejende synantrop, idet den især forekommer i og ved boliger, staldbygninger, hønserier, dueslag m.v., hvor den lever af dyriske rester, fx knogler, skind og fjer. Den har optrådt som skadedyr i pelsværk og i pølsefabrikker. Sjældnere findes den i det fri, fx i fuglereder. Arten er udbredt og ret almindelig.
Bestandsudvikling:Med den forbedrede hygiejne er flæskeklanner gennem årene blevet sjældnere i vore boliger. Arten er dog stadig ret almindelig, og bestandsudviklingen er nu formentlig ret stabil.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:Flæskeklanner er vidt udbredt i Europa.
Rødlistevurdering:Da flæskeklanner er udbredt og ret almindelig, vurderes den ikke truet, LC.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Hansen 1996, Hansen 1938, 1964
Rødlistevurderet af:Palle Jørum
Godkendt af bedømmer:
Tekstændringer:2010
Kvaltetsikret af:Peter Wind