Cantharis paludosa Fallén, 1807

Stamdata
Artsgruppe:Blødvinger, klannere m.fl
Internationalt navn:Cantharis paludosa Fallén, 1807
Dansk navn:
International kategori:
Rødliste 1997:
National kategori:LC
Kriterier:
Levesteder:Ss
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Cantharis paludosa lever især på fugtig, ret skygget bund, især i skovmoser. Arten er udbredt, men ikke almindelig.
Bestandsudvikling:Bestandsudviklingen for Cantharis paludosa vurderes som stabil.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:Cantharis paludosa er ret udbredt i Europa og forekommer i samtlige skandinaviske lande samt i Baltikum.
Rødlistevurdering:Da Cantharis paludosa er udbredt og har stabil bestandsudvikling, vurderes den ikke truet, LC.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Hansen 1996, Hansen 1938, 1964
Rødlistevurderet af:Palle Jørum
Godkendt af bedømmer:
Tekstændringer:2010
Kvaltetsikret af:Peter Wind