Toplettet brodbille Tomoxia bucephala Costa, 1854

Stamdata
Artsgruppe:Heteromerer
Internationalt navn:Tomoxia bucephala Costa, 1854
Dansk navn:Toplettet brodbille
International kategori:
Rødliste 1997:
National kategori:LC
Kriterier:
Levesteder:Sl
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Toplettet brodbille udvikles i hvidligt, svampet ved af løvtræer, især bøg, undtagelsesvis i nåletræ. Arten er udbredt, men ikke helt almindelig.
Bestandsudvikling:Bestandsudviklingen for Toplettet brodbille vurderes som stabil.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:Toplettet brodbille er udbredt i Europa.
Rødlistevurdering:Da toplettet brodbille er udbredt og har stabil bestandsudvikling, vurderes den som ikke truet, LC.
Bemærkninger til nomenklatur:Synonym: Tomoxia biguttata Gyllenhal, 1827
Litteratur:Hansen 1996, Hansen 1945, Hansen 1964
Rødlistevurderet af:Palle Jørum
Godkendt af bedømmer:
Tekstændringer:2010
Kvaltetsikret af:Peter Wind