Apion aeneum (Fabricius, 1775)

Stamdata
Artsgruppe:Spidsmussnudebiller
Internationalt navn:Apion aeneum (Fabricius, 1775)
Dansk navn:
International kategori:
Rødliste 1997:
National kategori:LC
Kriterier:
Levesteder:B,Sb
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Apion aeneum lever på arter af katost og på stokrose. Larven udvikler sig i roden og den nederste del af stænglen. Arten forekommer langs veje især i og omkring beboede steder.

Arten er udbredt i det meste af Danmark, men er ikke almindelig.
Bestandsudvikling:Den nationale bestand af Apion aeneum skønnes stabil og ikke udsat for aktuelle negative påvirkninger.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:
Rødlistevurdering:Arten opfylder ikke kriterierne for nogen af trusselskategorierne eller for kategorien næsten truet, jf. ovenfor.

Apion aeneum vurderes derfor ikke truet, LC.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Gønget 1997, Hansen 1964, Hansen 1996.
Rødlistevurderet af:Hans Gønget
Godkendt af bedømmer:2004
Tekstændringer:2005
Kvaltetsikret af:Peter Wind