Poppelbladruller Byctiscus populi (Linnaeus, 1758)

Stamdata
Artsgruppe:Bladrullere
Internationalt navn:Byctiscus populi (Linnaeus, 1758)
Dansk navn:Poppelbladruller
International kategori:
Rødliste 1997:
National kategori:LC
Kriterier:
Levesteder:Sb,Sl
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Poppelbladruller lever i skove og skovbryn. Hunnen (ofte assisteret af hannen) konstruerer bladruller af blade af poppel. Larven udvikler sig i disse ruller, men forpupper sig i jorden.

Arten er i udbredt i Danmark, dog ikke fundet på Sjælland og Bornholm. Den er ikke almindelig.
Bestandsudvikling:Den nationale bestand af poppelbladruller skønnes stabil og ikke udsat for aktuelle negative påvirkninger.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:
Rødlistevurdering:Arten opfylder ikke kriterierne for nogen af trusselskategorierne eller for kategorien næsten truet, jf. ovenfor.

Poppelbladruller vurderes derfor ikke truet, LC.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Gønget 2003, Hansen 1964, Hansen 1996.
Rødlistevurderet af:Hans Gønget
Godkendt af bedømmer:2004
Tekstændringer:2005
Kvaltetsikret af:Peter Wind