Platyrhinus resinosus (Scopoli, 1763)

Stamdata
Artsgruppe:Bredsnudebiller
Internationalt navn:Platyrhinus resinosus (Scopoli, 1763)
Dansk navn:
International kategori:
Rødliste 1997: V
National kategori:LC
Kriterier:
Levesteder:S
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Platyrhinus resinosus lever i skove og er knyttet til svampe, så som Hypoxylon fragiforme, H. multiforme, Fomes fomentarius, Ustulina deusta og arter af Daldinia, som vokser på løvtræer f.eks. birk, ask, bøg, lind, el, og pil. Larven udvikler sig i svampene og det omgivende træ.

Arten er udbredt i det meste af Danmark, men er ikke almindelig.
Bestandsudvikling:Den nationale bestand af Platyrhinus resinosus skønnes stabil og ikke udsat for aktuelle negative påvirkninger.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:Platyrhinus resinosus er udbredt fra østlige Sibirien over Mellemøsten til nordlige Afrika og Europa.
Rødlistevurdering:Arten opfylder ikke kriterierne for nogen af trusselskategorierne eller for kategorien næsten truet, jf. ovenfor.

Platyrhinus resinosus vurderes derfor ikke truet, LC.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Gønget 2003, Hansen 1964, Hansen 1996.
Rødlistevurderet af:Hans Gønget
Godkendt af bedømmer:2004
Tekstændringer:2005
Kvaltetsikret af:Peter Wind