Fireplettet glansløber Bembidion illigeri Netolitzky, 1914

Stamdata
Artsgruppe:Løbebiller
Internationalt navn:Bembidion illigeri Netolitzky, 1914
Dansk navn:Fireplettet glansløber
International kategori:
Rødliste 1997:
National kategori:LC
Kriterier:
Levesteder:B, Kt, V
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Fireplettet glansløber forekommer på fugtig, åben lerbund eller lerblandet sandbund med sparsom vegetation.

Arten er udbredt og almindelig, dog sparsom i Midt- og Vestjyllands sandjordsegne.
Bestandsudvikling:Bestandsudviklingen for fireplettet glansløber synes stabil.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:Fireplettet glansløber er udbredt i Mellem- og Sydeuropa. I Skandinavien findes den - foruden i Danmark - kun i den sydlige del af Sverige og yderst lokalt i det sydvestlige Finland (Ålandsøerne); den er ikke kendt fra Norge.
Rødlistevurdering:Da der ikke er tegn på tilbagegang for arten eller på trusler mod dens levesteder, vurderes fireplettet glansløber ikke truet, LC.
Bemærkninger til nomenklatur:Synonymer: Bembidion genei Küster, 1847.
Litteratur:Bangsholt 1983, Hansen 1964, Hansen 1968, Hansen 1996, Lindroth et al. 1985, 1986.
Rødlistevurderet af:Palle Jørum
Godkendt af bedømmer:2004
Tekstændringer:2005
Kvaltetsikret af:Peter Wind