Status for behandlede artsgrupper

RECRENVUNTR dlistede
arter i alt
LCDDBed mte
arter ialt
NANEAntal arter i alt
298
(4%)
360
(5%)
445
(6%)
529
(7%)
293
(4%)
1925
(25%)
5241
(67%)
634
(8%)
7800
(100%)
2257
-
155
-
10580
-

V lg hovedgruppe

Pattedyr
Fugle
Krybdyr
Padder
Ferskvandsfisk
Insekter
Edderkopper
Andre hvirvelløse grupper
Karplanter
Laver
Svampe