Sortbuget sivløber Philorhizius notatus (Stephens, 1827)

Stamdata
Artsgruppe:Løbebiller
Internationalt navn:Philorhizius notatus (Stephens, 1827)
Dansk navn:Sortbuget sivløber
International kategori:
Rødliste 1997:
National kategori:LC
Kriterier:
Levesteder:D, Ko, Ks, Oo
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Sortbuget sivløber lever på tør sandbund, især i klitter og på sandstrande i vegetation af hjælme, marehalm o.lign., sjældnere på tør sandbund inde i landet.

Arten er udbredt og temmelig almindelig, efter 1960 fundet i samtlige faunistiske distrikter.
Bestandsudvikling:Bestandsudviklingen for sortbuget sivløber synes stabil.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:Sortbuget sivløber er udbredt i størstedelen af Mellem- og Sydeuropa. I Skandinavien forekommer den - foruden i Danmrak - kun i de sydlige egne af Norge, Sverige og Finland.
Rødlistevurdering:Da der ikke er tegn på tilbagegang for arten eller på trusler mod dens levesteder, kategoriseres sortbuget sivløber ikke truet, LC.
Bemærkninger til nomenklatur:Synonymer: Dromius notatus (Stephens, 1827), Dromius nigriventris Thomson, 1857
Litteratur:Bangsholt 1983, Hansen 1964, 1968, Hansen 1996, Lindroth et al. 1985, 1986.
Rødlistevurderet af:Palle Jørum
Godkendt af bedømmer:2005
Tekstændringer:2005
Kvaltetsikret af:Peter Wind